JAK VYHLEDÁVÁT

KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova oddělená mezerou vepiště do vyhledávacího formuláře a stiskněte tlačítko "Hledat".
Sousloví pište do uvozovek (např. "New York").

Klíčová slova je nutné zadávat (ve výchozím nastavení) v angličtině.
Pro překlad do angličtiny lze použít např. slovník Google Translate. Jazyk vyhledávání lze změnit v nastavení filtru.


SYNTAKTICKÉ PRVKY

Následující syntaktické prvky Vám pomohou upřesnit vyhledávání.

AND Najdi obrázky, které obsahují obě klíčová slova
OR Najdi obrázky, které obsahují jedno z klíčových slov
NOT Najdi obrázky, které neobsahují zadané klíčové slovo
() Seskup klíčová slova a aplikuj některý předcházející syntaktický prvek

Např. gift AND (flowers OR chocolate) NOT (heart OR jewellery)
» hledej obrázek (video), které obsahuje klíčové slovo dárek a květiny nebo čokoláda, ale neobsahuje klíčové slovo srdce nebo šperky


FILTR

Výsledky vyhledávání je možné filtrovat podle různých kriterií jako je stáří souboru, typ souboru, barva, aj. Pro aplikaci filtru použijte tlačítko "Filtr".
Filtr ovlivňuje také procházení kategorií a galerií.