Nejčastější chybové hlášení

Číslo chyby Zpráva Vysvětlivka
001 Service currently unavailable Požadovaná služba je dočasně nedostupná.
002 Failed to parse request Žádost nelze analyzovat.
010 Missing API Key Nebyl zadán API Key.
011 Invalid API Key Zadaný API Key není platný nebo vypršela doba jeho platnosti.
031 Invalid Method Tato metoda neexistuje.
032 Method not Available Tato metoda není dostupná pro zadaný API Key.
100 Missing Media ID Není zadáno ID média. Zadání ID média je pro tuto metodu nutné.
101 Invalid Media ID ID média není zadáno správně nebo neexistuje žádné médium s tímto ID.
623 Wrong data type for parameter: id Nesprávný datový typ pro parametr: id
2001 Invalid Language ID ID jazyka není zadáno správně nebo není na seznamu dostupných jazyků.
2101 Invalid Thumbnail Size Velikost náhledu není zadána správně nebo není na seznamu dostupných náhledových velikostí.